• Capsule Bottle PET Red

    क्याप्सल बोतल पीईटी रातो

    प्लास्टिकको बोतलको गुणस्तर। उत्पादकको गुणवत्ताको मानदण्डबाट उत्पाद गुणस्तर विश्लेषण सञ्चालन गर्नुहोस् यदि यो वांछनीय छ भने निर्धारण गर्न। औषधि प्लास्टिक बोतल उद्यमहरूले राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा उच्च उद्यम मापदण्ड बनाउनु पर्छ, र उद्योग मापदण्ड बढी सख्त हुनु पर्छ;