• Capsule Bottle PET White

    क्याप्सल बोतल पीईटी व्हाइट

    • हामी विभिन्न फारमहरूमा प्रिस्पेल्स सेवा प्रदान गर्दछौं, उदाहरणका लागि, ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उत्पादनको डिजाइन प्रूफिंग र खुला मोल्ड, ग्राहकका आवश्यकताहरू, आदि रूपमा लोगो प्रिन्टिंग प्रदान गर्नुहोस्।

    The नमूनाहरू ग्राहकलाई सन्दर्भको रूपमा पठाउनुहोस्

    Budget लगानी बजेट: हामी उत्पादन लाभ विश्लेषण, उत्पादको सिफारिस र सान्दर्भिक बजेट सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।